Elst tunnelvisie

Elst, mijn dorp! Gelegen aan de spoorlijn Arnhem-Nijmegen, Elst-Dordrecht (betuwelijn) en de Betuweroute. Het werd steeds drukker op het spoor, er moesten tunnels komen, de spoorbomen waren meer dicht dan open. De tunnels zijn inmiddels alweer jaren in gebruik. Tijdens de bouw ging ik er met regelmaat een kijkje nemen.