Portfolio

Past time

Hieronder mijn oude portfolio. Uit de tijd dat fotografie nog een andere betekenis voor me had; het vastleggen van objecten en omgevingen die verbouwd, gebouwd of gesloopt zouden worden. Zeker voor de mensen uit Gelderland (Zuid) zal het herkenbaar zijn. Hieronder vind je de onderdelen.

Het ontstaan van de Spiegelwaal in drie delen, de veranderingen bij de Lentse Lus en omgeving, de bouw van de stadsbrug de Oversteek in Nijmegen, uit mijn dorp Elst, in twee delen en last but not least: de Gelderland 13, de laatste elektriciteitscentrale van Nijmegen.Leuk om eens terug te kijken hoe het ééns was. De herinnering aan al dat moois moet immers bewaard blijven en dat kan dus via dit onderdeel: Past Time

2009 - 2016